Oorlogsslachtoffers

Ter herinnering aan de inwoners van Ommen die door oorlogshandelingen tijdens en na de tweede wereldoorlog zijn omgekomen

Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. 
Bij het herdenken ontbraken in Ommen tot nu toe de namen van deze oorlogsslachtoffers. Vanuit de Ommer bevolking, ondersteund door de HKO en het 4 mei comité is het initiatief ontstaan om deze burgers van Ommen met een monument te herdenken. Aan weerszijden van het huidige oorlogsmonument aan het gemeentehuis zijn thans de namen vermeld van de sinds 1940 omgekomen Ommenaren, die ten tijde van hun overlijden ingezetene waren van de gemeente Ommen, inclusief de Joodse bevolking en de Joodse leerlingen van de Internationale school Eerde. Ook zij die omgekomen zijn in het voormalig Nederlands Indië en Korea.
Bovenstaande tekst: “Ter herinnering aan de inwoners van Ommen die door oorlogshandelingen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen” is terug te vinden op de panelen bij het oorlogsmonument. In dit boekje treft u de namen aan van alle ons bekende slachtoffers. Betrokkenen stonden ten tijde van hun overlijden ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Ommen. Het betreft ook de Ommenaren die na beëindiging van de Tweede Wereldoorlog door oorlogsgeweld zijn omgekomen. 
We hebben getracht zo veel mogelijk informatie over hen en waar mogelijk ook een foto in dit herdenkingsboekje op te nemen.

De werkgroep Tweede Wereldoorlog van de HKO
en de Stichting De Darde Klokke.

Klik hier om het boekje te openen.