Nieuws
Nieuwe website Historische Kring is online

Op de ledenvergadering op 24 maart heeft de webmaster een eerste versie van de vernieuwde website gedemonstreerd.De vernieuwde website is nu zover gevorderd, dat hij kan worden vrijgegeven voor gebruik.
U kunt de nieuwe website vinden op een nieuw adres: het tot dusver gebruikte adres www.hko97.nl wordt

www.hko-ommen.nl

Voorlopig blijft de oude website nog even bestaan, maar hij wordt niet meer aangevuld. Alle artikelen en informatiebestanden die op de oude site stonden zijn overgebracht naar de nieuwe site. Als over enige tijd
de oude website uit de lucht gaat, zal het oude adres automatisch doorverwijzen naar het nieuwe adres.

Hoewel de functionaliteit van de nieuwe site inmiddels voldoende is om online te gaan, is het
ontwerp nog niet helemaal voltooid. De komende week zullen nog de volgende aanvullingen volgen:
- de mogelijkheid voor bezoekers van de site om commentaar te leveren op nieuwsberichten
- titels bij de foto´s in het fotoalbum
- de mogelijkheid voor bezoekers van de site om commentaar te leveren bij foto´s

Het on-line foto-album is een belangrijk communicatiemiddel over de historie van Ommen.
De foto´s die er nu op staan zijn ontleend aan het foto-album op de oude site.
Het is de bedoeling, dat de werkgroep audiovisueel/digitaal in samenwerking met de webmaster
in de komende tijd een zinvolle selectie gaat maken van de tienduizenden gedigitaliseerde foto´s
die inmiddels beschikbaar zijn.


Reacties | Plaats uw reactie


Op dit nieuws bericht zijn nog geen reacties geplaatst