Nieuws
Herdenking weggevoerde Joodse burgers uit Ommen

Er zijn initiatieven genomen om op 2 oktober 2012 in Ommen te herdenken dat het dan precies 70 jaar geleden is dat een begin is gemaakt met de wegvoering van onze Joodse medeburgers.

De herdenking zal bestaan uit een voettocht die begint op de plaats waar de synagoge heeft gestaan. De route loopt verder via de acht huizen of waar de huizen hebben gestaan waar op 2 oktober 1942 Joden woonden tot aan de Joodse begraafplaats.

Er wordt in het kader van de herdenking nog gewerkt aan een boek over de geschiedenis van de Joden in Ommen, het leggen van 27 Stolpersteine op de plaatsen waar laatstelijk Joden woonden, het beschrijven van een wandeling in een brochure zoals die ook op 2 oktober wordt gelopen en het maken van een DVD met interviews met Ommenaren die hun herinneringen vertellen die ze aan de Joden en aan hun wegvoering hebben.
Daarnaast komt er in het Streekmuseum een tijdelijke expositie.
Vanuit de werkgroep wordt de oproep gedaan om uit te kijken naar materiaal en voorwerpen die in de expositie gebruikt kunnen worden. Zo zou de deur van de voormalige synagoge opgeslagen liggen op de zolder van het streekmuseum.
In de werkgroep Herdenking Joods Ommen hebben zitting: Kest Jelsma, voorzitter; Gerko Warner, secretaris,Cees Wolfert, penningmeester; Joke Feddema, Dieks Horsman, Wim Neevel, Andre Jonker (namens de gemeente) en Harry Woertink.

Reacties | Plaats uw reactie


Op dit nieuws bericht zijn nog geen reacties geplaatst