Nieuws
Herdenkingstocht weggevoerde Joden op 3 oktober a.s.

De herdenkingstocht voor de 70 jaar geleden weggevoerde en vermoorde Joden is op woensdag 3 oktober om 19.00 uur. De tocht begint bij de Varsenerpoort – bij de plek waar de synagoge heeft gestaan - en gaat via de acht locaties waar de weggevoerde Joden hebben gewoond naar de Joodse begraafplaats.

De organiserende werkgroep Herdenking Joods Ommen vernam dat er ook van Joodse zijde belangstelling is om aanwezig te zijn bij de herdenking. Eerder was de tocht gepland op 2 oktober. Echter, vanwege het Joodse Loofhuttenfeest, waarop orthodoxe Joden niet werken, kunnen vanuit de Joodse gemeenschap een aantal geïnteresseerden dan niet aanwezig zijn, daar op zo’n feestdag niet met auto of anderszins gereisd kan worden. In overleg met Opperrabbijn Jacobs van het Inter Provinciaal Opper Rabbinaat is gekozen om de herdenking te verplaatsen naar woensdag 3 oktober. De Opperrabbijn heeft aangegeven aanwezig te zullen zijn om aan de herdenking deel te nemen en aan het eind van de tocht bij de Joodse begraafplaats enkele woorden te spreken.
De keuze voor 2 oktober was ingegeven door het feit dat het dan exaxt 70 jaar geleden is dat in Ommen bekend werd dat de Joden de volgende dag weggevoerd zouden worden. Op 2 oktober ook werden de Joodse mannen die in werkkamp Witte Pael bij Heerenveen tewerkgesteld waren weggevoerd naar Westerbork. Dit in het kader van zogenaamde “gezinshereniging”. 3 oktober was de dag dat, na de bekendmaking op 2 oktober, de Joden daadwerkelijk werden afgevoerd uit hun Ommen om nimmer meer terug te keren naar hun Ommen, 70 jaar geleden.

Reacties | Plaats uw reactie


Op dit nieuws bericht zijn nog geen reacties geplaatst