Nieuws
Petitie voor erkenning van het Nedersaksisch

Geen miskenning, maar erkenning van het Nedersaksisch!

In deze tijd van globalisering en mondialisering vinden de Nedersaksische overheden het belangrijk dat streektaalsprekers hun eigen taal kunnen blijven spreken. Om het Nedersaksisch beter te borgen, hebben de overheden een aanvraag gedaan onder deel III van het handvest. Deze aanvraag is door minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties afgewezen. Op 20 maart heeft zij in een brief kenbaar gemaakt aan gedeputeerde Munniksma van de provincie Drenthe, bestuurlijk aanspreekpunt voor de regio, dat het Nedersaksisch niet voor erkenning onder deel III in aanmerking komt. Als redenen worden aangevoerd de te verwachten beleidsintensiveringen, wijzigen van wet- en regelgeving en financiële consequenties voor het Rijk.

De Nedersaksische overheden zijn hierover diep teleurgesteld. De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) heeft in 2009 via het rapport ‘Nedersaksisch waar het kan´ onderbouwd dat de overheden in de Nedersaksische regio al aan het gestelde in deel III kunnen voldoen.
 
Op dit moment is er een aktie gaande voor het behoud van het cultureelerfgoedNedersaksisch.
 
Als u ook wilt dat het Nedersaksische behouden blijft, teken dan nu de petitie!
 
De petitie zal voor de zomer worden aangeboden aan minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De petitite is te vinden op deze link.

Reacties | Plaats uw reactie


Op dit nieuws bericht zijn nog geen reacties geplaatst