Nieuws
Hamsgoren

De naam Hamsgoren is veel meer dan alleen de naam van een straat in Ommen.

De naam is afkomstig van tuinen, gelegen op een vooruitspringend stuk grond, begrensd door water.
Tegenwoordig staan aan de straat fraaie woningen. In de dertiger jaren van de vorige eeuw was sprake van slechts enkele woningen en boerderijtjes. De woning van de familie Van Aalderen staat er sinds 1936. De familie Timmerman boerde aan de Hamsgoren en heeft lang nog koeien naast zijn boerderij zien grazen. Verder staat het boerderijtje van de familie de Lange-Steen er nog en heeft ook het boererijtje van de familie van der Veen lang dienst gedaan.
Zoals gezegd is sprake van een veel groter gebied als het gaat om Hamsgoren. Het ligt in de Laarakkers. De boerderijtjes van de familie Braam en Schoenmaker stonden op de Hamsgoren. En ook de tuinen tussen het tegenwoordige Nering Bögelstraat en de Schurinkstraat bevonden zich op de Hamsgoren. Verder behoorde de landbouwschool, tot voorkort AH-supermarkt, tot Hamsgoren.
De straat is sinds jaar en dag geasfalteerd. Voor de jeugd betekende dat een mooie straat om te kunnen rolschaatsen. Ook heeft de jeugd nog herinneringen aan de timmermanswerkplaats van Corté, waar je spaanders meekreeg voor zelf te maken vliegers, of de tuin van bloemist Schuurman met de bamboestokjes. Later had Stap daar nog een grote diepvrieshal ‘Alaska’, waar diepvriesruimte aan particulieren werd verhuurd.
Aannemersbedrijf Takman bouwde in de crisisjaren twee dubbele woningen aan de Hamsgoren. Er was toen weinig werk, en om zijn mensen aan de slag te houden werden deze als huurwoningen gebouwd. Achter deze woningen was meer ruimte en heeft eerst de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) een tijd lang een noodkerk gehad. Later werd hier de Marijke kleuterschool gebouwd, later bekend als de Christina kleuterschool. Tegenwoordig gaat het om woon appartementen met de naam ‘Steenhof’.
Aan het eind van de Hamsgoren heeft richting de Friesendorpstraat in de zestiger jaren een houtenbarak dienst gedaan als school voor leerlingen van eerder genoemde vrijgemaakte kerk.
Markant voor de straat waren onder andere Jan Makkinga met verkoop van petroleum en butagasflessen en aan de overkant van de straat kleermaker Bettus Martens. Tegenwoordig is de straat druk bezocht door het tankstation en garage van Dick van Aalderen.
 
De naam ‘ham’ is in oude pacht en koopcontracten nog terug te vinden en is te verklaren als men de Stads Willekeur van Ommen leest. Daaruit valt op te maken dat in 1460 Berent ter Beke een stuk grond bezat in de Laarakkers dat ‘de Ham’ wordt genoemd. Bij testament bestemde hij deze grond tot een ‘erfelijke bron van inkomsten tot het onderhoud van de kerk Sinte Brigide te Ommen’.
Bij een inham of een uitham is sprake van hoger- respectievelijk lager land. De kern van Ommen is op een ham gesticht. Bij goren is sprake van gaarde of tuin. Vroeger schreef men de naam als die ook werd gesproken. In het oosten van ons land werd naast goorde ook gaarde geschreven. De Tuinstraat was vroeger Achter de Geuren, of ook achter de gören, gaarden of goren.
 
Tekst en foto’s: Harry Woertink
 
 
Hamsgoren met rechts het tankstation Van Aalderen
 
 
Vroeger een boerderijtje van de familie van der Veen nu een riante woning

 


Reacties | Plaats uw reactie

Naam: Albert Makkinga, Maartensdijk

Datum: 01-10-2012 16:37
Bericht: Vroeger werd vaak de post verkeerd bezorgd/was er verwarring omdat een klein stukje "straat hamsgoren" achter de roomse kerk liep. daar woonde onder andere de familie schepers. bij hen voor het huis langs, liep een paadje dat naar/over de dante liep. lag dat stukje straat ter hoogte van waar nu (het begin van) de nering bögelstraat loopt?