Nieuws
Nieuw kunstwerk HKO

"Ommen 1832" is het thema van het kunstwerk, gemaakt door beeldend kunstenaar Eric Schutte uit Ommen. Het kunstwerk van twee bij anderhalve meter laat de historische kring zien, dat is het ronde stratenplan dat Ommen van nature bezit.

 

 

Het kunstwerk is gemaakt in opdracht van de Historische Kring Ommen (HKO) en heeft een plek gekregen in de nieuwe HKO verenigingsruimte omgedoopt tot “Omme(n)zien”, dat donderdag 9 januari officieel in gebruik is genomen. Eric Schutte geeft de volgende uitleg bij het kunstwerk: “Gekozen is voor een reliëf bestaande uit verschillende lagen; dit is een verwijzing naar de activiteit van het onderzoeken, graven en blootleggen van de archeoloog. Ook komt het didactische aspect van de HKO naar voren; doordat het een nauwkeurige afspiegeling is van de oude situatie maakt het zichtbaar hoe Ommen er vroeger uit heeft gezien.

 Voor de verhoudingen in dit werk is gebruik gemaakt van kadasterkaarten uit 1832. Nederland is toen voor het eerst volledig door het Kadaster op kaart vastgelegd. De verschillende hoogten waren op de originele kaarten echter niet zichtbaar en ook niet aangegeven. Wel is toen beschreven of het om hooiland, broekgrond, hakhout of bos ging. Deze verschillende begrippen is een hoogtewaarde toegekend waardoor er een redelijk waarheidsgetrouw reliëf is ontstaan. Hiernaast krijgen de hoogteverschillen extra aandacht door het vrijwel ontbreken van kleur.

 Interessant zijn de verschillende verhoudingen. Landgoed Het Laar met zijn (Franse) parkstructuur is zichtbaar. En een verdwenen bos laan rechtstreeks op de zichtas en uitkomend op de Stationsweg. De hoekige structuur staat in sterk contrast met de organische meanderende (laagland)rivier. Erg interessant is hierbij het winterbed maar ook de natuurlijke geul boven het Laar waar de Vecht bij hoge waterstanden gewoon rechtuit lijkt te stromen. De verschillende bouw- en hooi landen zoals de Blokken links boven Ommen zijn weer heel geometrisch echter, daar waar de organische vormen de overhand nemen betreft het een natuurlijk hoogteverschil. Hierdoor is ook zichtbaar waar de rivier heeft gelopen. De oude haven rechts boven de brug heeft veel verder doorgelopen en blijkt een oude Vechtarm (op de originele kaart aangegeven als moeras).

 Rechts onder stroomt de Olde Vechte met een bijzondere kronkel waarbij de Vecht zich splitst en zodoende een eilandje vormt. Dit heeft erg laag gelegen en verdween in de winter vrijwel zeker volledig onder water. Links onder deze kronkel een soort verdiept gebied met een organische vorm. Zeker is het dat de Vecht door de eeuwen heen zijn weg zichtbaar heeft verlegd.

Bij Ommen snijd de Vecht zich door een soort vernauwing tussen de Voorbrug en de Brugstraat door. De brug ligt overigens op een andere plaats. Het verkeer dat in het verleden door Ommen heen ging gaat vanaf dan via de Julianastraat om Ommen heen. Voor de aanleg van de nieuwe brug en de weg naar Hardenberg is vanuit de Vecht veel zand opgebaggerd, daar delen van de nieuwe weg dwars over de haven (en dus de oude Vechtarm) liggen.

De kerk van Ommen ligt redelijk hoog. De plattegrond van Ommen kent een kenmerkende ronding met hierbinnen in weer een tweede ‘cirkel’. Ommen heeft stadsmuren gehad en een drietal poorten, de Varsener-, de Arrier- en de Brugge- of Vechtpoort. De naam Walstraat herinnerd hier nog aan; binnenste cirkel. Maar ook de grotere cirkel is interessant, misschien een verdedigingswal.

Rechts boven Ommen is een hoog vierkant zichtbaar dit zijn de bomen om de begraafplaats aan de van Raaltestraat. Verderop aan de van Raaltestraat zie je de Joodse begraafplaats en veel verderop een hoger rondje midden in de weg; de molen de Lelie staat er nog niet, maar wel de molen den Oordt en de Konijnenbeltsmolen.

 Links van de brug richting Varsen ligt de hogere Varsenerdijk. Eric Schutte heeft ervoor gekozen om de tuinen iets hoger te leggen dan de hooi en akkerlanden, waardoor ook tuintjes te vinden zijn tussen deze gronden en Ommen als stads zelf automatisch hoger komt te liggen. Maar deze  akkertjes, tuinen - en Ommen zelf - blijven klein in vergelijking met het Laar.”


Reacties | Plaats uw reactie


Op dit nieuws bericht zijn nog geen reacties geplaatst