Nieuws
Statutenwijziging in algemene ledenvergadering op 23 maart

Op 23 maart 2016 vindt de algemene ledenvergadering plaats in De Kern, Bouwstraat 23, Ommen, waarbij de wijziging van de statuten van de vereniging aan de orde is. De gewijzigde statuten liggen vanaf 1 maart 2016 ter inzage in 'Ommezien', het huidige onderkomen van de HKO in de Carrousel. Daar kunt u iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 terecht. Mocht u de statuten op een ander moment willen inzien, dan kunt u contact opnemen met de secretaris,mw. Joke Feddema, telefoon 453288, e-mail secretaris@hko-ommen.nl. U kunt ook op een van de links onderaan dit bericht klikken om de ontwerp-statuten digitaal in te zien.

Voor een geldige stemming over de statutenwijziging moet minstens de helft van de leden aanwezig zijn. Om de wijziging goed te keuren is een meerderheid van tweederde noodzakelijk. Indien het benodigde aantal leden op 23 maart niet aanwezig is, wordt op 6 april 2016 een nieuwe vergadering gehouden. Daarbij kan een besluit genomen worden ongeacht het aantal aanwezige leden. Ook dan is een tweederde meerderheid nodig. 

Klik op een van onderstaande links voor:
agenda algemene ledenvergadering 23 maart 2016
ontwerp statutenwijziging
notulen ledenvergadering 25 maart 2015
jaarverslag HKO 2015Reacties | Plaats uw reactie


Op dit nieuws bericht zijn nog geen reacties geplaatst